Vot de ciutadans estrangers a les eleccions municipals 2023

Les persones nacionals d'Estats de la UE residents a Espanya (no espanyoles) poden votar a les eleccions municipals del 2023 sempre que sol·licitin la seva inclusió al cens electoral. Igualment, les persones estrangeres residents a Espanya i que siguin nacionals de països amb acord de reciprocitat, també poden votar a les pròximes eleccions municipals del maig de 2023, sempre que sol·licitin la seva inscripció al cens electoral.

En ambdós casos, la sol·licitud es pot realitzar a l'Ajuntament on es consti empadronat, complimentant el model facilitat per l'INE a tal efecte, el qual es pot obtenir igualment a l'Ajuntament.

Els terminis per fer la sol·licitud són els següents:

 • Fins al dia 30 de gener de 2023, les persones nacionals de la UE, no espanyoles i residents a Espanya.
 • Fins al dia 15 de gener de 2023, les persones estrangeres residents a Espanya, nacionals de països amb acord de reciprocitat, que són els següents:

  • Bolívia
  • Cap Verd
  • Xile
  • Colòmbia
  • Corea
  • Equador
  • Islàndia
  • Noruega
  • Nova Zelanda