Ordenances de l'Ajuntament

Ordenances són un tipus de norma jurídica inclosa dins un reglament i que pretén ordenar les diferents  situacions  en  que  es  pot  trobar  el  municipi.  Les  ordenances  estan  dictades  per l’Ajuntament.


Ordenances fiscals