Llar d'infants L'Esquirol

La llar d'infants de l'Esquirol, és de titularitat municipal i acull nens de 4 mesos a 3 anys. La llar d’infants té en aquest moment una capacitat per acollir 54 nens. 

Telèfon de contacte 938 568 935 o 621 263 574Informació general de l'escola bressol

L’Escola bressol l’Esquirol és un centre educatiu per infants de 0 a 3 anys, on viuran de forma col·lectiva la primera etapa de la seva educació, un procés educatiu que continuarà al llarg de la seva vida. El seu objectiu és vetllar per l’educació i el desenvolupament integral dels nens/es d’aquesta edat, acompanyant-los a desenvolupar la seva personalitat en un ambient de llibertat i autonomia, estimulant-los a descobrir, manipular, experimentar, expressar i comunicar-se.

La planificació de les activitats són flexibles i s’adapten a cada infant. Totes les activitats que es fan a l’escola tenen un significat educatiu

Treballem els hàbits a través de les rutines, ajudant a l’infant a adquirir seguretat i autonomia, sempre tenint en compte el moment maduratiu de cada infant i les seves possibilitats.

L’Escola bressol té vinculada la llengua catalana des del màxim respecte cap a totes les llengües maternes dels nens i nenes que formen part de la nostra comunitat.

La gestió del servei és a càrrec de l’Ajuntament de l’Esquirol. L’organització interna i pedagògica és elaborada i portada a terme per l’equip d’educadores

FUNCIONS

L’Escola bressol és el lloc on per primera vegada els nens/es comencen a relacionar-se fora del seu entorn familiar d’una forma autònoma i entre ells.
Conscients que el procés educatiu comença només néixer i que els primers anys de vida són decisius pel seu desenvolupament integral, l’escola ofereix als nens/es unes condicions que afavoreixen la seva:

 • Autonomia personal.

 • Capacitat i curiositat per explorar, moure’s i conèixer el món que els envolta.

 • Comunicar-se i expressar-se amb els diferents llenguatges.

 • Sociabilitat, integració social.

ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL – ALUMNES I FAMÍLIA

Les famílies son un pilar bàsic de l’escola. És imprescindible una relació constant i fluida com a base d’una educació compartida. Així els infants poden aconseguir la seguretat emocional necessària per a tenir un bon desenvolupament harmònic i global.

La direcció atendrà a les famílies nouvingudes, els informarà de la metodologia i  els ensenyarà l’escola.  Per temes relacionats amb flexibilitat horària, excepcions i altres temes importants, cal que us adreceu a la direcció.

L’escola acull nens/es des dels 4 mesos fins als 3 anys que s’agrupen en dues o tres aules diferents segons la diferència d’edat, el nombre de nens/es i les activitats que s’han de fer.

La nostra metodologia es basa en el joc. En totes les activitats es respecta el ritme de treball de cada infant, la seva individualitat i les seves necessitats. Portem a terme noves maneres de treballar, organitzant nous ambients de joc que permetin als infants a escollir lliurement allò que els interessa fer a cada moment a partir dels diferents llenguatges (musical, plàstic, verbal i expressió corporal).

La planificació de les activitats són flexibles i s’adapten a cada infant. Tot el que es treballa a l’escola té un significat educatiu.

Abans de començar el curs, la tutora, farà una entrevista als pares dels nouvinguts, per comentar aquells aspectes més destacats del vostre infant i tenir un primer contacte amb ella. Sempre que vulgueu podeu posar-vos d’acord amb la tutora de referència per qualsevol dubte. Els primers dies a l’escola es fa l’adaptació, el període de la qual dependrà de cada infant.

Per Nadal es farà un informe individualitzat, sobre els aspectes evolutius de cada infant. Finalment al mes de juliol s’entregarà un segon informe, en el qual recollirem tots els avenços observats al llarg del curs.

Totes les famílies poden fer una última trobada per comentar tot allò que sigui necessari. Així mateix, al llarg del curs, sempre que ho cregueu convenient, podeu demanar entrevista amb l’educadora del vostre fill o filla.

L'ADAPTACIÓ

L’adaptació representa un esforç per a tots plegats, nens/es, pares i educadores. Però qui ho viu més intensament és el nen/a, l’hi costa d’entendre que els pares el deixin en un lloc desconegut amb altres persones. Els adults hem de fer que aquesta adaptació sigui el més agradable i breu possible.

Podem ajudar al nen/a fent un horari més curt durant aquests primers dies, també  l’assistència del nen/a és important que sigui continuada, això l’ajudarà a fer que l’adaptació a l’escola sigui més fàcil. Quan els pares acompanyin al nen/a a  l’escola ha de ser sense presses, fent un acomiadament breu.

És normal que durant l’adaptació el nen/a pugui presentar alguns canvis d’humor, neguits o que tinguin mals sons. Aquest fet és millor viure’l amb normalitat. El fet d’anar a l’escola, per ell, s’ha d’anar convertint en una rutina normal i agradable.

L'ALIMENTACIÓ

Els infants esmorzen entre les 10.00h i les 10.30h. després de fer les activitats matinals.

L’hora de dinar és de 12.30 a les 13. 00h

La migdiada s’allarga de les 13.00h a les 15.00h, depenen de cada nen/a.

El berenar, que és a les 16:00h i el proporciona l’AFA, consisteix en fruita o iogurt.

IMPORTANT

Quan el vostre infant estigui malalt, per evitar el risc de contagi a la resta de companys, educadores i per la seva pròpia salut, és important que no el porteu a l’escola. Des de l’escola no se li pot oferir l’atenció mèdica adequada i no se li podrà administrar cap medicament sense recepta. Si el vostre fill o filla requereix tractament mèdic o alguna de les dosis que hagi de prendre coincideixi amb l’horari lectiu, caldrà que porteu una recepta del metge signada pels pares on s’indiqui clarament el nom del medicament, la dosi, la periodicitat i la durada del tractament.

Sí el vostre fill/a tingués febre a l’escola, tampoc podem administrar cap tipus de medicament. Us trucarem per tal que el vingueu a buscar.

Totes les persones que vinguin a buscar al vostre fill o filla durant les sortides han de tenir l’autorització signada per part vostra, o caldrà avisar amb antelació a la tutora de quina serà la persona que vindrà a recollir l’infant.

QUÈ CAL PORTAR

Cal marcar amb el nom en un lloc visible la roba i els objectes personals dels infants. Així mateix, per tal de treballar la seva autonomia, és important que les jaquetes tinguin beta i que els nens/es vinguin a l’escola amb roba còmoda.

Cal que eviteu que els vostres fills vinguin amb pinces petites o gomes al cap, ja que sovint se les treuen o els hi cauen i poden ser un perill si els altres infants les troben i se les posen a la boca.

Dins del canviador i els penjadors de cada nen/a hi haurà la roba de recanvi. Quan hi hagi canvi de temporada podeu actualitzar la roba. Quan canviem de roba al vostre fill/a perquè s’hagi embrutat, caldrà que porteu una muda neta.

Si teniu roba que us hagi quedat petita la podeu portar a l’escola com roba de recanvi pels altres nens/es

Tots els infants portaran:

 • Un paquet de tovalloletes.

 • Un paquet de bolquers i una crema.

 • Una bossa amb la muda completa per deixar a l’escola (samarreta o bodi, jersei, pantalons, calces, calçotets i mitjons).

 • Jaqueta pel pati (opcional).

 • Un xumet marcat amb el nom, pels infants que es queden a dormir.

 • Objecte amb el qual dorm el nen/a si es dóna al cas.

 • Una foto de la família amb qui viu a casa.

Infants P0:

 • Llet i cereals (si encara en pren).

 • Un llençol de sobre, un de sota i una manta. El que vulgui pot portar sac de dormir.

 • Un pitet marcat amb el nom.

 • 1 biberó i /o vas marcat amb el nom.

Infants P1 i P2:

 • Un got de plàstic per beure.

ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL – ALUMNES I FAMÍLIA

Les famílies son un pilar bàsic de l’escola. És imprescindible una relació constant i fluïda com a base d’una educació compartida. Així els infants poden aconseguir la seguretat emocional necessària per a tenir un bon desenvolupament harmònic i global.

La direcció atendrà a les famílies nouvingudes, els informarà de la metodologia i  els ensenyarà l’escola.  Per temes relacionats amb flexibilitat horària, excepcions i altres temes importants, cal que us adreceu a la direcció.

L’escola acull nens/es des de els 4 mesos fins els 3 anys que s’agrupen en dues o tres aules diferents segons la diferència d’edat, el nombre de nens/es i les activitats que s’han de fer.

La nostra metodologia es basa en el joc. En totes les activitats es respecta el ritme de treball de cada infant, la seva individualitat i les seves necessitats. Portem a terme noves maneres de treballar, organitzant nous ambients de joc que permetin als infants a escollir lliurement allò que els interessa fer a cada moment a partir dels diferents llenguatges (musical, plàstic, verbal i expressió corporal).

La planificació de les activitats són flexibles i s’adapten a cada infant. Tot el què es treballa a l’escola té un significat educatiu.

Abans de començar el curs, la tutora, farà una entrevista als pares dels nouvinguts, per comentar aquells aspectes més destacats del vostre infant i tenir un primer contacte amb ella. Sempre que vulgueu podeu posar-vos d’acord amb la tutora de referència per qualsevol dubte. El primers dies a l’escola es fa l’adaptació, el període de la qual dependrà de cada infant.

Per Nadal es farà un informe individualitzat, sobre els aspectes evolutius de cada infant. Finalment al mes de juliol s’entregarà un segon informe, en el qual recollirem tots els avenços observats al llarg del curs.

Totes les famílies poden fer una última trobada per comentar tot allò que sigui necessari. Així mateix, al llarg del curs, sempre que ho cregueu convenient, podeu demanar entrevista amb l’educadora del vostre fill o filla.

COM FUNCIONA EL PAGAMENT?

 • Les quotes són establertes per l’Ajuntament de L’Esquirol.

 • Els rebuts, que es cobraran entre el 8 i 10 de cada mes, pertanyeran al mes anterior.

Tenint en compte que el curs escolar va de setembre a juliol, el pagament serà d’onze mensualitats.

En cas de baixa per malaltia de llarga durada amb justificant mèdic, es comunicarà a l’Ajuntament i no s’haurà de pagar  la mensualitat fins que es torni a donar d’alta.

La quota del servei de menjador és independent de la mensualitat de l’Escola bressol i és gestionada per L’AFA.