Hisenda

Organisme de Gestió Tributària

Aquest és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona que gestiona la recaptació dels ingressos de dret públic del municipis de la província de Barcelona. Així aquest organisme gestiona i recapta, per delegació de l’Ajuntament de l’Esquirol, els tributs i les taxes municipals del municipi.
Per més informació podeu consultar la
pàgina de l’organisme. Triar municipi: L’Esquirol

I allà hi trobareu els serveis que ofereix l’ORGT

 

Calendari fiscal Consultar rebuts Domiciliar rebuts Alertes per sms i e-mail