Obert el concurs públic per la concessió administrativa de l'explotació del servei de bar del pavelló i piscines municipals de l'Esquirol.

Anunci de licitació.

En aquest anunci hi ha el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars reguladores del concurs per a la concessió administrativa de l’explotació del servei de bar de la piscina municipal i pavelló poliesportiu municipal de l’Esquirol. Per a més informació dirigir-se a les oficines del consistori.