Cabrera i Pla d'Aiats. Santi Terriccabres

Serra de Cabrera i Aiats