Registre Civil

Regidoria de Governació

És el registre on s’inscriuen els fets que fan referència a l’estat civil  de les persones i aquelles que determinen les lleis. L'article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d'inscripció:

 • el naixement

 • la filiació

 • el nom i els cognoms

 • l'emancipació i l'habilitació d'edat

 • el matrimoni

 • la potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei

 • les modificacions judicials de la capacitat de les persones

 • les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants

 • la nacionalitat i el veïnatge civil

 • les declaracions de defunció i absència

 • les defuncions

Dades de contacte
C/ Nou, 1
938 568 000
Preu: 

Gratuït

Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa