Recollida deixalles

Regidoria de Medi Ambient

El consell Comarcal d’Osona garanteix la recollida de residus a través de l’empresa “Recollida de residus d’Osona” i vetlla pel tractament d’aquests residus participant en el Consorci per la gestió dels residus urbans d’Osona.

Dades de contacte
Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona. C/ de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals,5, 3a planta 08500 Vic 938 834 128 Recollida de Residus d’Osona SL C. Lleida,35 (Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona) 08500 Vic 938 833 225
Preu: 

El preu està regulat a la ordenança fiscal núm. 14, de l’Ajuntament de l’Esquirol, reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries