Revisió ITV Vehicles agrícoles i ciclomotors

DATA: 27 de Juliol de 2020
LLOC: C/ Collsacabra (Plaça Quirze Parés)
HORARI: de 8:00 a 11:00h:

Us informem que la nostra Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs) en la data i lloc a dalt indicats.

Segons regula l’article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d’octubre (BOE núm. 275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord a la següent freqüència:

  • Fins a 8 anys Exempt
  • De 8 a 16 anys Biennal
  • De més de 16 anys Anual

També us comuniquem que la nostra Unitat Mòbil podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 , segons el previst per l’Ordre IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. El cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l’establert segons les tarifes d’ITV aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d’acord a la següent freqüència:

  • Fins a 3 anys Exempt
  • De més de 3 anys Biennal

En cas que fos necessari tallar el trànsit de vehicles mentre es realitzen les inspeccions d’ITV, caldrà comptar amb la col·laboració de la Policia Local per dur-ho a terme.
Així doncs, us agrairíem que donéssiu la màxima informació als usuaris d’aquests vehicles per tal que puguin complir amb la màxima comoditat aquesta obligació legal, i que els recordéssiu que les persones que hagin de passar la inspecció, hauran de RESERVAR HORA a través del web: www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 49 29 12.

En cas que tingueu algun dubte o necessiteu algun aclariment, quedem a la vostra disposició al tel. 93 731 66 60 (A/a Lluisa Barrera).