Rehabilitació del Pont de la Gorga del carrer del Pont

La Diputació de Barcelona ha adjudicat una subvenció de 101.139,35 € a l'Ajuntament de l'Esquirol per a les obres integrals de reparació i rehabilitació del Pont de la Gorga o del Raval del Pont.

El Pont de la Gorga és un pont d'origen romànic que forma part del Catàleg de Béns municipals a protegir i és considerat Bé d'Interès Local. Està situat a l'inici del carrer del Pont de l'Esquirol i salva la riera de les Gorga al seu pas per l'antic camí ral de Vic a Olot. És un pont de dos arcs desiguals, construït amb pedra lligada amb morter de calç, amb baranes i tallamar. El pont ha sofert diferents modificacions al llarg del segles i actualment presenta deficiències pel que fa a la seva estructura en les quals cal intervenir, es manté en un estat precari per el pas normal de vianants. Les primeres referències documentals del pont són unes deixes per construir-lo a partir de l'any 1352.

La Diputació de Barcelona va anunciar aquesta setmana passada una inversió de 23,5 milions d'euros per preservar el patrimoni arquitectònic de la demarcació de Barcelona. El programa dóna suport econòmic a actuacions de rehabilitació, reforma i consolidació d'edificis monumentals i jaciments arqueològics a les 12 comarques barcelonines. Aquesta és la inversió més important feta, en un sol any, per la Diputació de Barcelona. En total es faran 26 actuacions a Osona (en 21 municipis) de les 201 de tota la demarcació.

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells va assegurar que és una «aposta sense precedents, de les més importants en l'àmbit econòmic», una inversió que repercutirà a tot el territori de la demarcació de Barcelona i «permetrà un retorn econòmic i social basant-se en la generació d'activitat econòmica, vinculada a la recuperació arquitectònica, però alhora també permetrà, basant-se en la identitat local dels municipis, crear rutes, crear relats que permetin fer arribar, en aquests municipis, gent d'arreu del territori que els vulgui conèixer i visitar».

El programa, impulsat per la Diputació de Barcelona, dóna suport econòmic a actuacions de les 12 comarques de la demarcació, donant una subvenció del 100% de l'import sol·licitat. El suport ofert als ajuntaments té la finalitat de garantir la pervivència del patrimoni arquitectònic i arqueològic local per tal de poder-lo usar, millorar-ne l'ús actual i evitar-ne la degradació.

Les obres de reparació i rehabilitació del Pont de la Gorga a l'Esquirol es podran iniciar i acabar durant l'any 2019.

 

 

Podeu descarregar,vos el document de REFORMA I MILLORA PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL (OSONA):

Adjunt noticia: PDF icon Download 1540891175patrimoni_osona.pdf (69.5 KB)