Reforç Escolar

Reforç escolar

El Reforç Escolar és un servei que des de fa 5 anys promou i ofereix l’Ajuntament de l’Esquirol per a aquells alumnes que necessiten un acompanyament durant el procés escolar per tal d’afavorir-ne l’èxit. L’Escola El Cabrerès de l’Esquirol i l’IES Miquel Martí Pol de Roda de Ter proposen els alumnes que consideren que poden necessitar aquest recurs. A partir d’aquí, la persona responsable del projecte estableix el contacte amb les famílies, amb les quals es realitzen trobades periòdiques per tal d’acompanyar-les amb el procés escolar dels seus fills/es.
Durant el curs escolar 2015-2016 s’atendran fins al mes de juny, divuit alumnes repartits en dos grups, els alumnes de primària i els alumnes de secundària. En l’espai de trobada els alumnes són acompanyats per una mestra i psicòloga que els ajuda amb les tasques escolars, es reforcen matèries instrumentals i se’ls acompanya emocionalment.
Els resultats i la satisfacció de les famílies i els alumnes a la fi del curs es notable, fet que garanteix l’impuls del consistori en la renovació del projecte any rera any.