Projecte dels col·lectors barri del Pedró i carrer del Puig

Vista l'Esquirol

En el Ple Extraordinari del dia 11 de juliol es va aprovar el projecte executiu d’obra municipal titulat PROJECTE EXECUTIU DE CONTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I DEL CARRER DEL PUIG, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.140.736,84 euros (IVA vigent inclòs)

El finançament de l’obra dels col·lectors anirà a càrrec de l’ajuntament en un 50% i del veïns, a través de contribucions especial, per a l’altre 50%. En sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2016, el PLE va aprovar inicialment la imposició i ordenació de les contribucions especials per al finançament de les obres, aprovant-se l’ordenança reguladora de les mateixes.

Els titulars de les finques beneficiàries de l'obra rebran la notificació de l'aprovació inicial i ordenació del Tribut concret. Aquestes són algunes preguntes i respostes per els interessats.

D’on s’han obtingut les dades dels titulars?
Les dades dels titulars i de superfície de parcel·la s’han obtingut de la Direcció General del Cadastre, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Què s’ha de fer si les dades dels titulars no són correctes?
Caldrà dirigir-vos a la Gerència Regional de Catalunya, a Barcelona (Travessera de Gràcia, 58 – 08071 – Barcelona - Telèfon 93 366 22 00 – Cita prèvia 902 37 36 35). També us podeu dirigir a l’Organisme de Gestió Tributària de Vic (C. Historiador Ramon d’Abadal, 5 – 08500 – Vic – Telèfon 93 472 92 00). En tots dos casos us caldrà aportar còpia del document públic que acrediti la titularitat correcte.

Quin criteri s’ha seguit pel repartiment de les despeses?
Es considera que el criteri més just és en funció de la superfície de terreny en sol urbà.

Quant haig de fer el pagament?
Hi haurà un primer pagament del 50% al iniciar-se les obres, previst pels volts del mes d'abril.
El segon i últim pagament s’efectuarà al finalitzar-se les obres, previstes a finals de l'any 2017.

La superfície del meu terreny no és la que diu a la notificació?
La informació de la superfície de la parcel·la s’ha obtingut a través de la Direcció General del Cadastre, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública . Si aquesta no és correcte caldrà que dirigir-vos vos a la Gerència Regional de Catalunya, a Barcelona (Travessera de Gràcia, 58 – 08071 – Barcelona - Telèfon 93 366 22 00 – Cita prèvia 902 37 36 35)

Puc consultar la informació cadastral?
Si, podeu consultar-la a la web de la seu electrònica del cadastre www.sedecatastro.gob.es  https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
o si ho preferiu a les oficines de l’Ajuntament.

Podeu consultar tot el projecte a:  col·lectors del Pedró i C/ del Puig