Procés selectiu per a la contractació d'un ajudant de brigada

Escut Ajuntament

L’Ajuntament de l’Esquirol inicia un procés de selecció per contractar un ajudant de brigada, per un període de tres mesos.

Els requisits indispensables que hauran de complir el candidats són:

• Estar en situació d’atur i inscrit a l’OTG com a demandant d’ocupació
• Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la UE
• Haver complert els 18 anys
• Estar en possessió del permís de conduir (mínim classe B)
• No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social

La documentació  a aportar serà:

• Instància normalitzada
• Fotocòpia del DNI
• Tarja d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya
• Certificat d’estudis
• Currículum i documentació justificativa dels mèrits al·legats

La presentació de sol·licituds es pot fer:

• Via telemàtica http://lesquirol.cat/ca/seu-electronica/tramits-i-gestions
• Presencial, demanant cita prèvia a 938568000

El termini per presentar sol·licituds acabarà el proper 5 de juny de 2020

Per més informació us podeu adreçar al correu electrònic: lesquirol@lesquirol.cat

Podeu consultar les bases de la convocatòria a l'arxiu adjunt.
 

Adjunt noticia: PDF icon Download bases.pdf (605.22 KB)