Procediment de regularització cadastral

El dia 22 de febrer de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 16 de febrer de 2016, de la Direcció General del Cadastre, per la qual es determinen els municipis i el període d'aplicació del procediment de regularització cadastral, en la que figura el municipi de l'Esquirol.

L'empresa a la que s'han adjudicat els treballs d'aquest procediment és DV Serveis. Al llarg d'aquesta setmana i la vinent, es farà el treball de camp del municipi de l'Esquirol. És per aquest motiu que hi haurà treballadors d'aquesta empresa realitzant fotografies de totes les edificacions i construccions, tant en sòl rústic com urbà. Aquests disposesn de les corresponents acreditacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la realització d'aquests treballs. Si veieu, doncs, alguna persona que realitza fotografies del vostre habitatge / edifici, etc. podeu demanar-los l'acreditació i verificar que siguin aquests treballadors.