Presentació del Pla de Mobilitat de Cantonigròs

Els Plans de Mobilitat urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels pobles de Catalunya tal com s'estableix a la Llei 9/2003 de la mobilitat, entre altres normatives relacionades amb la mobilitat.
El Pla de Mobilitat de Cantònigròs representa una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, per a dotar de coherència les diferents actuacions ja empreses per l'Ajuntament i definir les estratègies futures en consonància amb un model de mobilitat sostenible, segura i accessible per a tothom.
Aquesta eina de planificació de la mobilitat s'ha realitzat amb la intervenció de l'Ajuntament i amb el consens i participació dels veïns de Cantonigròs que han assistit a les dues reunions programades pel consistori.
La primera xerrada informativa i d'intercanvi d'opinions es va dur a terme el dissabte 3 de desembre al Local de les antigues escoles i va servir com a tret de sortida per abordar aquesta proposta del consistori i perquè es recollissin totes les sensibilitats dels veïns en relació al trànsit rodat, aparcaments, afluència de visitants al poble i als seus punts d'interès turístic, al centre comercial, etc. A l'acte hi assistiren una vintena de veïns, el senyor Oriol Martori (URBAning-Ideem Innova SL) de l'empresa redactora de l'estudi, l'alcalde i els regidors del consistori.
Després de mesos de treball, l'Ajuntament va convocar de nou als veïns de Cantonigròs aquest passat dissabte 1 de juliol. Trobada on l'empresa redactora de l'estudi va presentar el Pla de Mobilitat a tots els veïns presents, amb unes propostes estratègiques i uns esquemes d'intencions definits, que sens dubte es podran modificar abans d'iniciar-ne les actuacions.
L'estudi de mobilitat pretén:
1. Valorar l'actual estructura morfològica de la trama urbana.
2. Valorar els usos actuals i futurs dels vianants i vehicles.
3. Valorar l'impacte d'una nova estructura de mobilitat.
4. Afavorir la centralitat, mobilitat i accessibilitat al poble.
5. Crear una imatge unitària del poble.
6. Seleccionar i optimitzar les noves instal·lacions i espais, i posterior manteniment.
A grans trets, l'estudi per a la nova ordenació viària de Cantonigròs conclou:
1. No modificar els sentits de circulació actuals, i per tant, no modificar els hàbits actuals de circulació dels vehicles dels veïns.
2. Restringir el pas dels vehicles dels visitants al carrer Major, entre l'església i el nus comercial.
3. Redistribuir i crear noves places i bosses d'aparcament. Crear una zona d'aparcament integrada (aparcament i zona d'estada) pels visitants i veïns entre els carrers Majors i el camí Ral d'una capacitat entre 48 i 96 vehicles, i una altra zona nova al carrer Major pels veïns d'una capacitat entre 10 i 15 vehicles, a concretar segons la disponibilitat i la cessió temporal de l'espai, i eliminar les places d'aparcament a la zona central del nucli antic.
4. Renovar la senyalística turística i d'aparcaments per dirigir adequadament els visitants als aparcaments i d'aquesta manera orientar-los millor cap als punts d'interès com la Foradada, el camí dels Enamorats, el nucli antic i el nus comercial.
5. Crea una plataforma única al nucli antic. Per millorar l'accessibilitat dels veïns, millorar la visibilitat del comerç i pacificar el trànsit al nucli antic, cal crear una plataforma única en tot l'àmbit; utilitzant un tractament diferenciat de paviment, habilitant espais d'estada, i fent ús del mobiliari urbà com a element dissuasiu per aparcar. Es prioritza l'espai del vianant sense impedir que els cotxes puguin circular i depenen de la secció del carrer es disposen de zones d'aparcament.
L'estudi es complementa amb un pressupost estimat pels diferents trams de carrers i zones d'aparcament.

DESCARREGUEU-VOS L'ESTUDI PER A L’ORDENACIÓ DEL NUCLI DE CANTONIGRÒS (Adjunt notícia))

Adjunt noticia: PDF icon Download 170701_presentacio.pdf (4.7 MB)