Plans d'ocupació 2017

Escut Ajuntament

L'Ajuntament de l'Esquirol obre convocatòria per cobrir dues places d'ajudant de la brigada. Aquesta convocatòria es pot portar aterme gràcies al programa de foment de l'ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona. per poder participar a la selecció són requisits indispensables:

 • Estar a l'atur i incrit a l'OTG com a demandant d'ocupació
 • Estar en situació d’atur i inscrit a l’OTG com a demandant d’ocupació
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la UE
 • Haver complert els 18 anys
 • Estar en possessió del permís de conduir (mínim classe B)
 • Estar en possessió del títol d’estudis primaris
 • No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social

Els interessats podran presentar la seva sol·licitud a les oficines municipals, aportant:

 • Fotocòpia DNI
 • Instàcia normalitzada
 • Comprovant d'inscripció al Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Currículum i documentació acreditativa dels mèrits al·legats

El termini per presentar la documentació serà el 10 de març a les 2 del migdia