PLA ALFA: Nivell 2 al municipi de L’Esquirol

A dia d’avui, 22 d’agost de 2023, el municipi de L'Esquirol es manté en el nivell 2 del PLA ALFA, el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals de vigilància, prevenció i control d'activitats de risc, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir.

Què comporta el nivell 2?

Perill alt/molt alt

Estan regulades o suspeses la major part d’activitats amb risc d'incendi com ara:

  • Crema de restes vegetals
  • Focs d'esbarjo
  • Fogonets de gas
  • Pirotècnia
  • Castell de focs
  • Barbacoes

Queda suspesa la sega de cunetes de les carreteres en els municipis que durant el període de vigència d’aquesta resolució estiguin inclosos en el nivell 2 i 3 de PLA ALFA dels Agents Rurals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional pel Servei Català de Trànsit.

Tot i que ara ens trobem a nivell 2, aquests nivells varien si s’actualitzen dia a dia. Estiguem al cas perquè Rupit i Pruit avui ha entrat a nivell 3.

Aquí hi podeu consultar les dades al moment

ACTUALITACIÓ PLA ALFA