Pisos de lloguer assequible a Sant Martí Sescorts

S'inicia la construcció de la primera promoció d'habitatges de lloguer assequible al municipi

La política de foment de l'habitatge que porta a terme el Govern de la Generalitat de Catalunya considera primordial donar un nou impuls al parc públic d'habitatges prioritzant el lloguer sobre la compravenda per tal de garantir en el temps el caràcter de servei públic de l'habitatge promogut per l'administració. És en aquest marc que l'Ajuntament de l'Esquirol va iniciar l'any 2018 la redacció del projecte executiu per a la construcció de 3 pisos de lloguer assequible a la primera planta de l'edifici Sescorts inaugurat l'any 2017 a Sant Martí Sescorts. Aquests són els primers habitatges de lloguer social construïts en tot el municipi.

4 Ratlles Arquitectes SLP, per encàrrec d'aquest Ajuntament va redactar el projecte executiu per a la construcció dels habitatges. El passat dia 8 de novembre de 2018 es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i amb un únic criteri d'adjudicació, del contracte d'execució de les obres contingudes en el projecte per import de 151.452,48 euros corresponents al valor estimat del contracte, als quals s'haurà de repercutir 31.805,02 euros corresponents a l'IVA i una durada de quatre mesos.
L'oferta més avantatjosa ha estat la presentada per l'empresa Tempo Facility Services, S.L.U. de Barcelona per un import de 147.969,07 euros i 31.073,50 euros corresponents a l'IVA.

L'Ajuntament de l'Esquirol per al condicionament d'aquests habitatges assequibles i de qualitat, a través de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, ha rebut un ajut econòmic de 24.000 euros.

Les obres a realitzar consisteixen a adequar la planta primera, que actualment és diàfana, per ubicar-hi els tres habitatges. Com que tota la façana ja està construïda, no caldrà realitzar treballs previs. S'accedeix als pisos per una balconada exterior situada a la façana principal que dóna a la carretera B-522. L'escala i l'ascensor es troben situats a la cantonada amb el carrer de l'Església i connecten la planta primera amb la planta baixa i amb el soterrani, on hi ha els aparcaments.

Els tres pisos seran habitatges accessibles. El primer té una superfície construïda de 68,44 m2, i a més disposa d'una terrassa posterior de 33,36 m2. El segon habitatge té una superfície de 83,30 m2 i una terrassa de 34,8 m2. I el tercer habitatge té una superfície construïda de 81,51 m2 sense terrassa. La totalitat de l'edifici va ser projectat amb uns recorreguts adaptats que permeten l'accés de forma autònoma i còmoda a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació.

Els habitatges han de donar resposta a les necessitats d’accedir a un habitatge digne i respondre a noves necessitats i realitats socials. El procés d’assignació dels habitatges s’iniciarà un cop estiguin finalitzats. L’objectiu és oferir un lloguer assequible per a un sector social ampli, facilitant un lloguer que no sigui superior al 20-30% dels seus ingressos, que han de ser d’entre 6.000 i 10.000 euros anuals. Això situaria el lloguer entre els 150 i els 200 euros al mes.