Oferta de feina. Monitors/es casal d'estiu de Cantonigròs i voluntariat jove. Estiu22

Escut Ajuntament

OFERTA DE TREBALL

3 Monitors/res de lleure educatiu Casal d’estiu de Cantonigròs
2 Monitors/res de lleure Voluntariat Jove

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Edat: a partir de 18 anys
 • Formació/estudis: Disposar, com a mínim, del títol de monitor/a de lleure educatiu
 •  Nacionalitat:  Espanyola o la d’un membre de la Unió Europea

ES VALORARÀ:

 •  Experiència:
  Acreditar experiència en el món del lleure educatiu i/o en l’àmbit educatiu.
  Acreditar experiència en feines, relacionades amb la fusteria, la pintura, jardineria,...(exclusivament per als monitors/res del voluntariat jove)
   
 • Habilitats i actituds
  Ser un bon comunicador/a i tenir habilitats lingüístiques.
  Capacitat per dinamitzar un grup d’infants i/o joves.
  Capacitat per treballar en equip.
  Disposar de recusrsos educatius i de tasques de manteniment (fusteria, jardineria, pintura,.. pels monitors/res del voluntariat).
   
 • Altres:
  Tenir coneixement del territori.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Fotocòpia del D.N.I/N.I.E.
 • Fotocòpia del títol de monitor/a de lleure educatiu
 • Currículum
 • Documentació acreditativa dels mèrits esmentats
 • Certificat de delictes sexuals

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

 • Instància genèrica a través de la web: www.lesquirol.cat (seu electrònica, tràmits i gestions) o presencialment en horari d’atenció al públic.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Divendres 3 de juny de 2022