Oferta de feina. Auxiliar administratiu/va

Escut Ajuntament

L'Ajuntament de l'Esquirol necessita cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va. La durada del contracte serà de tres mesos. L'horari de treball serà de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.

Per poder-hi optar les persones interessades hauran de complir els segúents requisits:

• Estar en situació d’atur i inscrit a l’OTG com a demandant d’ocupació
• Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la UE
• Haver complert els 18 anys
• Estar en possessió del permís de conduir (mínim classe B)
• No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social

Documentació aportar:

• Instància normalitzada
• Fotocòpia del DNI
• Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya conforme s'hi està inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO)
• Certificat d’estudis
• Currículum i documentació justificativa dels mèrits al·legats

La selecció es farà a través de la valoració del currículum i d'una entrevista personal.

Presentació de sol·licituds:

Presentació de sol·licituds:
• Via telemàticahttp://lesquirol.cat/ca/seu-electronica/tramits-i-gestions
• Presencial

El termini per presentar instàncies serà el 7 de juny de 2023.

Aquesta contractació ve finançada per la Diputació de Barcelona a través del programa de Plans d'Ocupació

Adjunt noticia: PDF icon Download plans_ocupacioauxiliar3.doc.pdf (107.21 KB)