Oferta de feina. Auxiliar administratiu/va

Escut Ajuntament

L'Ajuntament de l'Esquirol, necessita cobrir, temporalment a temps complert, una plaça d' auxiliar administratiu/va.

Per poder-hi optar les persones interessades hauran de complir el següents requisits:

  • estar en situació d'atur i inscrit a l'OTG
  • tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la UE
  • haver compert els 18 anys
  • estar en possessió del permís de conduir
  • no estar donat d'alta a cap dels règims de la Seguretat Social

Documentació a aportar:

  • instància normalitzada
  • fotocòpia del DNI
  • tarja d'inscripció al SOC
  • certificat d'estudis
  • currículum i documentació justificativa dels mèrits al·legats

Les sol·licituds es poden presentar per via telemàtica o presencialment.

El termini per presentar instàncies acaba el 17 de maig de 2023

Aquestes contractacions són finançades pel programa Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona