Oferta de feina

Escut Ajuntament

L'Ajuntament de l'Esquirol, necessita cobrir, temporalment a temps complert, dues places de:

 • Auxiliar administratiu/va
 • Ajudant/a de brigada

Per poder-hi optar les persones interessades hauran de complir el següents requisits:

 • estar en situació d'atur i inscrit a l'OTG
 • tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la UE
 • haver compert els 18 anys
 • estar en possessió del permís de conduir
 • no estar donat d'alta a cap dels règims de la Seguretat Social

Documentació a aportar:

 • instància normalitzada
 • fotocòpia del DNI
 • tarja d'inscripció al SOC
 • certificat d'estudis
 • currículum i documentació justificativa dels mèrits al·legats

Les sol·licituds es poden presentar per via telemàtica o presencialment.

El termini per presentar instàncies acaba el 17 d'abril de 2023

Aquestes contractacions són finançades pel programa Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona