OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ FORESTAL D’ACCÉS AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE CABRERA

Aquest desembre passat s’han executat les obres de millora del camí forestal d’accés al Santuari de la Mare de Déu de Cabrera, al tram ascendent que va des de la masia La Casa Nova dels Racons fins al Coll del Bram on hi ha l’aparcament per a vehicles i l’inici del camí a peu per les escales i per les marrades que porten fins al cim de la serra de Cabrera on hi ha l’hostatgeria, el Santuari de la Mare de Déu de Cabrera i el castell.

Aquest camí de relleu accidentat, amb fort pendent i en mal estat es localitza a l'Espai d'Interès Natural de Collsacabra. L'ús principal d'aquest camí és pels vianants i els vehicles que es dirigeixen cap al castell i el santuari de la Mare de Déu de Cabrera.

Des de fa temps l'Ajuntament de l'Esquirol volia millorar l'estat del camí i alhora fer-hi actuacions per tal de millorar-ne la seguretat, és per això que aquest 2023 el consistori va sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona la redacció de la corresponent memòria tècnica per tal de definir i valorar les obres de millora del camí. Ventura Bagaria, regidor de camins i l’alcaldia de l’Esquirol han estat vetllant per la bona execució del projecte i les obres de millora. Tot i que el tram de camí és del municipi de la Vall d’En Bas, val a dir que l’Ajuntament de l’Esquirol i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, en data 28 de gener de 2022 van signar un conveni, en el qual l’Ajuntament de l’Esquirol es compromet a fer el manteniment del tram del camí de Cabrera que es troba en terme de la Vall d’en Bas.

El tram on s’ha fet l’actuació té una longitud de 760 metres amb fort pendent combinat amb l’aflorament de la roca, de manera que fa difícil la seva circulació. Les obres han estat les d’anivellació i compactació del camí, inclòs picar la pedra per regularitzar-lo, de pavimentació de 483 m2 repartits en 15 punts diferents per tal de desviar les aigües del camí i evitar d’aquesta manera el deteriorament del ferm i la neteja de cunetes.

L'import total de les obres de millora del camí, finançades en la seva totalitat per una subvenció de la Diputació de Barcelona per a "Millora de camins" és de 29.202,16 euros.