OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ DE CABRERA

Aquest dimarts 22 de novembre començaran les obres de millora del camí de Cabrera, al tram que va des del collet de Sant Julià (Cal Vidrier) fins al límit del terme amb la Vall d'en Bas, prop del Coll de la Freixeneda.

Aquest camí de relleu accidentat es localitza al nord-est del terme municipal de l'Esquirol, a l'Espai d'Interès Natural de Collsacabra, i comunica el veïnat de Sant Julià de Cabrera amb el santuari de la Mare de Déu de Cabrera. L'ús principal d'aquest camí és pels vianants i els vehicles que es dirigeixen cap al castell i el santuari de la Mare de Déu de Cabrera o pels vehicles que van cap a explotacions agrícoles i masies del terme municipal de la Vall d'en Bas.

Des de fa temps l'Ajuntament de l'Esquirol volia millorar l'estat del camí i alhora fer-hi actuacions per tal de millorar-ne la seguretat, és per això que el 2020 el consistori va sol·licitar a l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, que l'ajudés en la redacció d'un estudi per executar les obres de millora del camí de Cabrera. La Diputació de Barcelona va concedir aquest ajut i l'abril del 2021 es va rebre" L'estudi de millora del camí de Cabrera". En aquest estudi per poder iniciar les obres s'hi preveuen actuacions de reparació del ferm, millora dels drenatges, construcció d'uns apartadors, senyalització, etc.

L'import total de les obres de millora és de 47.195,30 €, part de la qual ve finançada per una subvenció de la Diputació de Barcelona per a "Millora de camins". Per una obra d'aquestes característiques i pel seu cost pressupostari d'execució material es preveu un termini d'execució de les obres de quatre (4) setmanes.

 

L'abast d'aquestes obres inclouen el camí de Cabrera, des del Collet de Sant Julià (a cota 979 m) fins al límit amb el terme municipal de la Vall d'en Bas (a cota 1.056 m), gairebé arribant al Coll de la Freixeneda. Es tracta d'un camí forestal formigonat amb un ample mitjà de 2,2 m, una longitud d'1,6 km, amb pendents que oscil·len entre el 2 i el 20%. Tot i que el camí està pavimentat, aquesta pavimentació es va realitzar fa molts anys i en diferents punts està en mal estat. Darrerament, en l'entorn de Sant Julià de Cabrera s'han produït esllavissades de roques de grans dimensions que venen de la carena de la serra de Cabrera.

Sant Julià de Cabrera és un veïnat molt disseminat, situat al peu de la serra de Cabrera, format per masies aïllades, agrupades al voltant del que va ser la seva parròquia: l'església de Sant Julià de Cabrera i del Prat de Sant Julià. Des d'aquí surten molts camins cap al santuari de la Mare de Déu de Cabrera, ermita que es va ensorrar el 1.428 i que va tornar a ser alçada el 1.611 i modificada posteriorment el segle XVIII. Aquesta edificació està situada just al cim de la serra de Cabrera (a 1.311 m d'altitud) pel que es pot considerar un mirador privilegiat de les comarques d'Osona i la Garrotxa. Actualment, queden al cim d'aquesta serra vestigis del que havia estat el castell de Cabrera. Un d'aquests camins que comuniquen Sant Julià de Cabrera amb el santuari de la Mare de Déu de Cabrera és el camí de Cabrera, objecte de les obres de millora.

 

OBRES DE MILLORA

Les principals millores contemplades volen esmenar el camí segons els següents punts:

  • Reparacions puntuals del ferm del camí.
  • Implantació de punts d'encreuament entre vehicles (apartadors).
  • Neteja de les obres de drenatge existents i reparació del ferm més reperaltat del camí en els guals inundables.
  • Retirada d'un gran bloc de pedra i reforç del terraplè amb escullera al tàlveg de la Baga del Pla del Prat.
  • Instal·lació de senyals verticals d'indicació i de perill.
  • Donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Apartadors:

Es proposa l'execució de punts d'encreuament de vehicles o apartadors de 8,00x3,00 m2 de superfície útil amb un pendent del 2% cap a l'exterior, executats amb talussos per afavorir la seva revegetació més una cuneta triangular de terres en els apartadors en desmunt o una berma en els apartadors en terraplè.

Amb la implantació d'aquests apartadors es pretén facilitar l'encreuament entre vehicles que circulin en sentits oposats pel camí o permetre que un vehicle pugui fer un canvi de sentit en cas de voler tornar enrere.

Moviment de terres:

El balanç del moviment de terres del camí surt amb excedent, pels desmunts dels apartadors i per l'excavació del paquet de ferm (tant per les reparacions puntuals del ferm de formigó com pel ferm de tot-ú dels apartadors en desmunt). Aquest excedent de terres s'utilitzarà per al reompliment de revolts del mateix camí.

Drenatge:

Es netejaran totes les obres de drenatge existents i en els guals es repararà el ferm i es corregirà el peralt del camí amb un pendent del 2% cap al terraplè, per ajudar al drenatge de l'aigua de pluja. A un dels guals es repicarà i retirarà el bloc de pedra de grans dimensions que existeix al voral dret del camí. Alhora es preveu reforçar el terraplè en aquesta zona al llarg de 10 m amb escullera estabilitzada amb formigó.

Senyalització vertical:

S'instal·laran senyals de perill de gual inundable als dos guals identificats, un per a cada sentit de circulació. A més, al principi i final de camí de Cabrera s'instal·laran senyals de perill de paviment lliscant per gel i senyals d'indicació de l'existència dels apartadors.

 

Podeu veure el projcete clicant AQUÍ