Obert el concurs públic per la concessió administrativa de l'explotació del servei de Restaurant-Bar de l’Edifici Polivalent de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol)

Sala polivalent Sant Martí Sescorts

En aquest anunci hi ha el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars reguladores del concurs per a la concessió administrativa de l’explotació del servei de Restaurant-Bar de l’Edifici Polivalent de Sant Martí Sescorts ( L’Esquirol). Per a més informació us podeu adreçar a les oficines del consistori.

Adjunt noticia: PDF icon Download anunci_licitacio_ca_la_salut.pdf (101.28 KB), PDF icon Download plec_de_clausules_bar_restaurant_ca_la_salut.pdf (214.29 KB)