Obert el concurs públic per la concessió administrativa de l'explotació del servei de Restaurant-Bar “Ca La Salut” de Sant Martí Sescorts

En aquest anunci hi ha el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars reguladores del concurs per a la concessió administrativa de l'explotació del servei de Restaurant-Bar "Ca La Salut" de l'Edifici Sescorts de Sant Martí Sescorts (L'Esquirol).

Per a més informació us podeu adreçar a les oficines del consistori de 9:00 h. a 14:00 h. de dilluns a divendres (Tel. 93 856 80 00)

 

Accés al plec de clausules:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=41851219&reqCode=viewCn&idCap=2867728&