MILLORES A LA LLAR D’INFANTS DE L’ESQUIROL

Instal·lació de panells acústics per evitar la reverberació del so i millorar el desenvolupament de les activitats a la sala polivalent de la Llar d'Infants municipal de l'Esquirol.

La llar d'infants, inaugurada l'any 2009, no compta amb cap solució acústica per evitar l'excessiu soroll que es produeix durant l'ús de la sala. És per això que d'acord amb la coordinadora de la llar i la regidoria d'Educació, l'Ajuntament va decidir fer aquesta actuació per millorar l'espai. Així doncs, el mes de desembre passat es van iniciar els treballs per la col·locació d'aquests panells per un import de 5.101 € que han estat subvencionats completament per a la Diputació de Barcelona.

Els panells fonoabsorbents són la solució per espais amb reverberació. Amb un disseny atractiu i modern i amb colors diferents, mides i formes, aquests panells permeten millorar l'acústica de la sala polivalent que és d'ús compartit amb tots els infants de la llar, on hi ha el menjador i on també s'organitzen trobades i xerrades amb les famílies dels infants. Aïllar acústicament aquest espai ajudarà a desenvolupar correctament les activitats i a evitar molèsties als infants.

D'altres elements que s'han incorporat darrerament a la llar d'infants són: una balla adaptada a la sala polivalent per delimitar un espai exclusiu de seguretat pels infants més petits i la instal·lació d'una font apta per l'ús de tots els infants al pati exterior de la llar. Per altra banda, i per facilitar l'administració i gestió del centre s'han renovat els dos equips informàtics que utilitzen les educadores i la mestra.