L’Esquirol inaugura aquest dijous dia 21 de juny l’estació depuradora d’aigües residuals de Cantonigròs (EDAR)

Al poble de Cantonigròs, municipi de l'Esquirol, amb una població fixa de 315 habitants, actualment hi ha una xarxa de clavegueram que dóna servei aproximadament a un 98% dels veïns. Aquesta xarxa, però, està connectada a tres fosses sèptiques construïdes fa més de 15 anys que poc després van deixar de depurar les aigües brutes correctament. El consistori actual, davant d'aquesta situació insostenible, es va emplaçar a resoldre-la sense més demora. Un cop redactat el projecte per encàrrec de l'Ajuntament als Serveis Tècnics del Consell Comarcal d'Osona, en virtut del conveni d'assistència tècnica subscrit entre aquest i l'ens comarcal, l'Ajuntament va convocar a tots els veïns de Cantonigròs per explicar-los i poder debatre amb detall les fases del projecte valorades en 1.200.00 euros, que inclouen la xarxa nova de col·lectors, un punt de bombeig i la construcció de l'estació depuradora que substitueix les tres fosses sèptiques que seran retirades completament de la seva ubicació actual.
La nova depuradora que permetrà donar servei a la totalitat de Cantonigròs s'ubica a l'oest del poble, concretament al costat del camí ral Vic-Olot, ocupant una superfície de 700 m².
Aquesta primera fase ha consistit en la construcció del col·lector en alta que permetrà portar les aigües d'una part del poble fins a la depuradora i la construcció de la mateixa depuradora. La depuradora permet tractar 90 m³/dia d'aigua i donar servei a una població de 525 habitants equivalents. La depuradora, tipus compacte, està formada per una primera etapa formada per un dipòsit polivalent de formigó enterrat que permet regular el cabal, decantar els sòlids i tractar els fangs, la segona etapa està formada per uns contactors rotatius biològics prefabricats que degraden la matèria orgànica i per últim, la tercera fase formada per un decantador lamel·lar integrat en el mateix contenidor de contactors biològics.
Un cop acabades les obres d'aquesta primera fase, es podrà posar en funcionament l'estació depuradora i quedarà eliminada una de les tres fosses sèptiques que aboquen directament de forma incontrolada i contaminant les aigües brutes al medi natural.
Aquesta primera fase, amb un pressupost d'execució de 385.808,5 euros compte amb el suport financer de la Diputació de Barcelona que a través del programa de Meses de concertació hi ha destinat 200.000 €. El manteniment i gestió d'aquesta nova inversió municipal després de ser validada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), serà assumida pel Consell Comarcal d'Osona.
Per altra banda, en el Ple del passat mes de juny es va aprovar l'expedient de contractació i convocatòria de licitació de la segona fase del projecte per un valor de 260.000 euros, una fase que inclou l'obra de la construcció d'un col·lector de 800 m. lineals que permetrà eliminar una segona fossa sèptica i recollir les aigües brutes d'una altra bona part d'habitatges de Cantonigròs.
Durant el 2019 es preveu finalitzar la construcció de la xarxa de col·lectors en alta per tal de posar fi als abocaments incontrolats i contaminants que van a parar directament a la riera de la Gorga, al torrent del Riupregon i al de Balà.
La inauguració està prevista a les 12 del migdia amb la presència del diputat Oriol Lladó, del vicepresident del Consell Comarcal Joan Carles Rodríguez, i de l'Alcalde Àlex Montanyà i regidors del consistori.