L'escola bressol de l'Esquirol ha rebut el Premi Escoles Verdes 2022

El conseller d'Educació Josep Gonzàlez Cambray i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Teresa Jordà i Roura van lliurar el Premi Escoles Verdes 2022 a Maria Assumpció Arriero, Olga Coromina, Esther Soler i Mercè Coll de l'escola Bressol de L'Esquirol.

L'acte, que es va celebrar aquest passat dissabte 26 de novembre a Cosmocaixa Barcelona, estava emmarcat dins la XIX Trobada d'Escoles Verdes. Va ser un acte de reconeixement públic al compromís que han assumit les escoles verdes per treballar en la construcció d'una Catalunya més sostenible, amb el lliurament dels Distintius d'Escoles Verdes i també del Premi Escoles Verdes 2022.

El Premi Escoles Verdes reconèix públicament les actuacions singulars de millora ambiental liderades per les escoles verdes, així com trajectòries de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la seva implicació en la millora del seu entorn i de treball en xarxa.

Els Distintius d’Escola Verda s'han lliurat als 78 centres educatius que han elaborat el seu Pla d’Educació per a la Sostenibilitat i que s’incorporen a la Xarxa d’Escoles Verdes. Aquest acte és, per tant, un acte de reconeixement als centres educatius que han assumit el compromís de treballar en la construcció d’una Catalunya més sostenible.

Esther Soler, M. Assumpció Arriero, Mercè Coll i Olga Coromina

QUÈ VOL DIR ESCOLA VERDA?

Les Escoles Verdes és un projecte dels Departaments de Medi Ambient i Educació en les que s'integren aquelles escoles que han elaborat un Pla per i unes accions per tal d'afavorir una bona actitud davant el medi ambient.
La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d'afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

El curs 2004-2005 els mestres de l'escola van decidir que volien adherir-se en aquesta xarxa d'escoles. Després d'un treball de diagnòstic mediambiental del centre i una anàlisi de la realitat es va constituir un Comitè Ambiental que és qui va fer el disseny de les activitats pel curs 2005-2006.

Aquest mateix Comitè ha elaborat el Pla D'Actuació del Centre (PAC)2006-2009.

El mes d'octubre de 2006 es va concedir el Distintiu d'Escola Verda. Això ha compromès al centre a continuar treballant tots els objectius del PAC i establir nous camps d'actuació per tal que aquest eix transversal sigui un dels principis educatius bàsics de la nostra escola.