Ja ha començat el 42è campionat social de tenis de l'Esquirol

La setmana passava va començar el 42è campionat social de tenis a l'Esquirol que erganitza el club Tenis l'Esquirol.

REGLAMENTACIÓ  I  NORMATIVA  DEL  42è. CAMPIONAT  SOCIAL 2017

1.- L’inici del campionat començarà la setmana del 22 de maig al 28 de maig.

2.- Cada setmana s’ha de fer un partit, atenent els de la setmana en curs, abans de donar preferència a un partit endarrerit o avançar un partit.

3.- Previ acord dels jugadors es poden avançar partits, sempre i quan es respecti la norma anterior.

4.- Els partits es disputaran a dos (2) sets, donant els PUNTS : partit no jugat (0 punts),  perdut (1 punt), empatat (2 punts) i guanyat (3 punts).

5.- Molt important: El jugador inscrit en el primer lloc del quadre de l’ordre de joc és  l’encarregat d’avisar el seu rival per disputar el partit. Tanmateix, si això no funciona, el segon jugador també té la possibilitat de prendre la  iniciativa  d’avisar al primer, ja que:

- Passades  tres (3)  setmanes de la data del partit, si no s’ha fet, es posarà un W.O. a cada jugador (0 punts a cada un). (excepte si s’avisa  al jutge àrbitre amb causa justificada).

6.- Al finalitzar el partit s’ha d’apuntar el resultat a la butlleta, signar-la els dos jugadors i tirar-la a la bústia verda de dins l’entradeta. La butlleta i la bústia la trobareu en el mateix local social.

7.- Per reservar pista és obligatori apuntar-se  en el quadre-horari que hi ha  a  l’entrada  del local social, a partir de les 9 de la nit del dia anterior al partit. S’ha  d’apuntar el nom i cognoms de cada jugador en el requadre corresponent.

8.- Sempre que un jugador  ho estimi oportú podrà demanar àrbitre pel partit, l’assignació del qual ho farà la junta directiva. Les decisions d’aquest seran inapel·lables.

9.- Si un jugador no fa la meitat dels seus partits  s’anul·laran  tots els seus resultats i es posaran els punts corresponents al contrari.

10.- Si un jugador, per causa d’una  lesió, malaltia o causa major,  no pot acabar el campionat, conservarà la categoria en el proper campionat.

11.- Es pot  aplicar W.O. al jugador que passats 10 minuts de l’hora convinguda no es trobi degudament  equipat a la pista donant 3 punts al que s’ha presentat  i 0 punts al no presentat.

12.- En cas d’empat s’aplicarà primer l’average, i si es manté l’empat es sumaran i restaran els jocs de cada jugador, i el que tingui més jocs positius serà el guanyador.

13.- El Campionat acabarà durant la setmana del 17 al 23 de juliol, però es deixarà un mes per fer partits endarrerits de la última jornada, per tant es retiraran les llistes el 20 d’agost.
14.- Obtindran premi els tres primers classificats de cada grup.
15.- Els dos primers classificats  de cada grup pugen al grup superior i els dos últims de cada grup, baixen al grup inferior. 
16- Per un bon funcionament del campionat es prega que es mirin de realitzar els partits i portar-los al dia.

NOTA: PER  EVITAR  CONFLICTES S’APLICARAN LES NORMES  AMB TOTAL RIGUROSITAT.

   Jutge Àrbitre: Dolors Aguilar  telf. 938568240  i
     Elisabet Redón  telf. 636962048