Ja està oberta la convocatòria de la 3a edició del COLLSACABRA, CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA

LA 3ª EDICIÓ D’UN CONCURS QUE ES CONSOLIDA (ver bases en español)
L’edició d’aquest any conserva l’exitós format de la passada edició. L’ampliació amb la incorporació dels municipis de Tavertet i Rupit i Pruit que es va fer l’any passat va ser un èxit i, juntament amb el de L’Esquirol, tornaran a ser els tres municipis on s’hauran de fer les fotografies aspirants als premis. Aquest és fruit de l’acord de col·laboració entre els tres Ajuntaments.
El concurs mantè les 5 categories que es van amplioar a l’edició passada: Paisatges, Flora i fauna, Gent de la Terra (Retrats i activitats humanes), Patrimoni i arquitectura i, dins la categoria Internacional, Desconnexió.

S’obren les portes a fotògrafs de tot el món.
La categoria Internacional és l’única que no demana que les fotografies hagin estat preses a un dels tres municipis esmentats. Aquesta categoria estarà subjecte al tema que proposi l’organització i la fotografia pot estar feta a qualsevol lloc. El tema proposat per aquest any és “Desconnexió”

ELS TERMINIS
Les fotografies han d’estar preses entre l’1 d’octubre del 2018 i l’11 de setembre del 2019. Es podran lliurar per via telemàtica a cultura@lesquirol.cat fins al dia 13 de setembre a les 23:59h.
Les 30 obres finalistes es podran veure exposades per primer cop a L’Esquirol durant els actes del COLLSACABRA VIU 2019 que se celebrarà a l’octubre. Posteriorment, l’exposició serà itinerant per altres municipis del Collsacabra.

El veredicte del jurat es farà públic el dia 19 d’octubre en un acte a L’Esquirol.

El concurs compta amb la col·laboració del Grup Fotogràfic Cabrerès i és puntuable per la lliga de la Federació Catalana de Fotografia (FCF)

ELS PREMIATS
Les cinc categories comptaran amb un primer premi en metàl·lic de 500€ cada una. També hi haurà obsequi per als segons i tercers calcificats de cada categoria, llevat de la de temàtica internacional, que consistirà en un cap de setmana rural per als segons classificats i en una cistella de productes agroalimentaris de la zona per als tercers.
Les cinc obres guanyadores estaran exposades en uns panells de grans dimensions repartits pels pobles dels municipis de L’Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit.
Els primers premis són:

 • Premi Paisatges Ajuntament de l’Esquirol (categoria A)
 • Premi Floria i fauna Ajuntament de l’Esquirol (categoria B)
 • Premi Gent de la terra Ajuntament de Tavertet (categoria C, retrats i activitats humanes)
 • Premi Patrimoni i Arquitectura Ajuntament de Rupit i Pruit (categoria D)
 • Tema internacional “Desconnexió” (En referència a la dependència tecnològica)

Podeu baixar-vos les bases del concurs AQUÍ

Podeis bajaros las bases del concurso AQUÍ

 

BASES (En català) / Ver bases en español

PARTICIPANTS

Tothom que ho desitgi

TEMES

A. Paisatge
B. Flora i Fauna
C. Gent de la terra (retrats i activitats humanes)
D. Patrimoni i arquitectura
E. Tema internacional “Desconnexió” (En referència a la dependència tecnològica)

OBRES
Cada participant podrà enviar un màxim de tres fotografies per a cada categoria.

LLIURAMENT
Els treballs s’entregaran en format digital per mail (WeTransfer, DropBox o Google drive) a cultura@lesquirol.cat  en format JPEG sense compressió (12) amb una resolució de 300dpi i 2000píxels exactes el costat ample.Tanmateix, una vegada hagi deliberat el jurat, es demanarà als premiats una còpia a màxima resolució per a poder imprimir els treballs en gran format. El nom de l’arxiu ha de ser el títol de la fotografia.

S’haurà d’enviar una fitxa juntament amb els treballs fotogràfics on s’hi especifiqui:
· Nom i dades personals de l’autor (Només hi tindrà accés el tècnic que gestionarà el concurs).
· Llistat de tots els treballs presentats al concurs amb la següent informació:
Títol de la fotografia + data de la captura + lloc de la captura + Categoria (A, B, C o D)

JURAT
El jurat estarà format per membres de la Federació Catalana de Fotografia i professionals acreditats de la zona.

PREMIS

 • 1r premi categoria A: 500€ Euros.
 • 1r premi categoria B: 500 Euros.
 • 1r premi categoria C: 500 Euros.
 • 1r premi categoria D: 500 Euros.

Els treballs guardonats amb el 1er premi de cada categoria s’exposaran impresos en vinil a un lloc adequat i destacat a l’exterior.

 • 2n premi categoria A: Cap de setmana rural.
 • 2n premi categoria B: Cap de setmana rural
 • 2n premi categoria C: Cap de setmana rural.
 • 2n premi categoria D: Cap de setmana rural.

 

 • 3r premi categoria A: Cistell de productes agroalimentaris.
 • 3r premi categoria B: Cistell de productes agroalimentaris.
 • 3r premi categoria C: Cistell de productes agroalimentaris.
 • 3r premi categoria D: Cistell de productes agroalimentaris.

 

Hi haurà 6 finalistes per a cada categoria i els treballs s’exposaran impresos a 30x40 dins la programació del Collsacabra Viu 2019 a l’Esquirol i posteriorment s’exposaran en diferents poblacions del Collsacabra.
Els guanyadors seran avisats amb antelació a la data d'entrega de premis mitjançant una trucada telefònica i/o un correu electrònic.
Aquest concurs és puntuable per la lliga de la FCF

CALENDARI
Data límit de presentació:
Dia 13 de setembre del 2019  fins a les 23:59
Entrega de premis:
L’Entrega de premis es farà a l’Esquirol el dia 19 d’octubre.
Deliberació final del jurat: 20/9/2019

CONDICIONS
Només s'admetran els ajustos bàsics d'edició:
Correccions d'ajustos de contrast, saturació, lluminositat, claredat, enfocament, reducció de soroll digital, reenquadrament, eliminació de vinyetatge, neteja de partícules i aberracions òptiques, conversió al blanc i negre.

Les fotos, a excepció de l'apartat D (Internacional), han d'estar fetes o representar qualsevol lloc dels municipis de l'Esquirol (Sant Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i l'Esquirol), Tavertet i Rupit i Pruit.

En la categoria internacional, categoria D, es valorarà tota aquella fotografia que expressi la idea de "desconnexió" referent a la dependència de la societat on vivim als aparells tecnològics i a les xarxes de sistemes de producció energètica i de consum. Tant sigui com a denúncia o com al fet de plasmar de forma objectiva la mateixa dependència.

Totes les fotografies de totes les categories han de ser fetes entre l'1 d'octubre de 2018 i l’11 de setembre de 2019.

El jurat podrà demanar els arxius RAW de les fotografies finalistes.
La no presentació de l'arxiu RAW, en el cas que el jurat ho hagi demanat expressament a l’autor, podrà suposar la desqualificació de la fotografia.
En aquest aspecte, l’organització del concurs recomana enviar totes les fotografies amb els arxius RAW des del primer moment.

L'organització del concurs es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat.

RESPONSABILITAT
Els Ajuntaments de l'Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit es reserven el dret d'ús dels treballs presentats per a fins no comercials. Els drets d'autor seguiran sent de l'autor.

 

BASES (Español) / Veure bases en català

PARTICIPANTES

Abierto a quien lo desee

TEMAS
A. Paisage
B. Flora y Fauna
C. Gente de la tierra (retratos y actividades humanas)
D. Patrimonio y arquitectura
E. Tema internacional “Desconnexión” (En referencia a la dependencia tecnológica)

OBRAS
Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías para cada categoría.

ENTREGA
El trabajo se entregará en formato digital por correo (WeTransfer, DropBox y Google drive) a cultura@lesquirol.cat en JPEG sin comprimir (12) con una resolución de 300dpi y 2000 píxeles exactos en la parte ancha.

Sin embargo, una vez que el jurado haya deliberado, se pedirá una copia con máxima resolución para poder imprimir el trabajo en gran formato. El nombre del archivo debe ser el título de la imagen.
Se necesita enviar un archivo, junto con los trabajos fotográficos, donde se especifique:
•        Nombre y datos personales del autor (a los que sólo tendrá acceso el técnico que gestiona el concurso).
•        Lista de todas las obras presentadas al concurso con la siguiente información:
El título de la foto + la fecha de captura + lugar de captura + categoría (A, B, C o D)

EL JURADO
El jurado estará formado por miembros de la Federación Catalana de fotografía y acreditados profesionales de la zona.

PREMIOS

 • 1 º premio en la categoría A: 500 Euros.
 • 1 º premio en la categoría B: 500 Euros.
 • 1 º premio en la categoría C: 500 Euros.
 • 1 º premio en la categoría D: 500 Euros.

La obra galardonada con el 1er premio en cada categoría se exhibirá impresa en vinilo de gran formato en un lugar adecuado y destacado en el exterior.

 • 2 º premio en la categoría A: Fin de semana rural para 2 personas.
 • 2 º premio en la categoría B: Fin de semana rural para 2 personas.
 • 2 º premio en la categoría C: Fin de semana rural para 2 personas.
 • 2 º premio en la categoría D: Fin de semana rural para 2 personas.

 

 • 3 º premio en la categoría A: Cesta de productos alimenticios.
 • 3 º premio en la categoría B: Cesta de productos alimenticios.
 • 3 º premio en la categoría C: Cesta de productos alimenticios.
 • 3 º premio en la categoría D: Cesta de productos alimenticios.

 

Habrá 6 finalistas para cada categoría y las obras se exhibirán impresas en 30 x 40 en la programación del Collsacabra Viu 2019 De L’Esquirol y posteriormente se exhibirán en diferentes poblaciones de Collsacabra.

Se notificará a los ganadores con antelación a la fecha de la ceremonia a través de una llamada telefónica y/o un correo electrónico.
Este concurso puntúa para la Liga de la FCF

CALENDARIO
Plazo de presentación:
Día 13 de septiembre de 2019 a las 23:59

Ceremonia de entrega de premios:
La ceremonia de premiación se celebrará en L’Esquirol el 19 de octubre.

Deliberación final del jurado: 20/09/2019

CONDICIONES

Solamente se aceptaran ajustes básicos de edición:
Correcciones de errores, ajustes de contraste, saturación, brillo, claridad, enfoque, reducción digital de ruido, reencuadre, eliminación de efecto viñeta, limpieza de aberraciones ópticas y de partículas, conversión a blanco y negro.

Las fotos, con la excepción de la sección (internacional), deben hacerse o representar alguno de los municipios de L’Esquirol (Sant Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs y L’Esquirol), Tavertet y Rupit i Pruit.

En la categoría internacional, categoría D, se valorará toda aquella fotografía que exprese la idea de "desconexión" referente a la dependencia de la sociedad donde vivimos a los aparatos tecnológicos y a las redes de sistemas de producción energética y de consumo. Tanto sea como denuncia o como al hecho de plasmar de forma objetiva dicha dependencia.

Todas las fotografías de todas las categorías deben haber sido tomadas entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de septiembre de 2019.
El jurado podrá solicitar los archivos RAW de las fotos finalistas.
La no presentación del archivo RAW, en el caso de que el jurado las haya pedido expresamente al autor, puede suponer la descalificación de la fotografía.
En este sentido, la organización del concurso recomienda a los concursantes que todas  las fotografías sean ya enviadas con los archivos RAW desde el primer momento.

La organización del concurso se reserva el derecho de resolver los casos no previstos en las bases.
La participación en este concurso implica la aceptación de estas condiciones y de la decisión final del jurado.

Responsabilidad
Los Ayuntamientos de l'Esquirol, Tavertet y Rupit i Pruit se reservan los derechos de uso de los Trabajos presentados para fines no comerciales. Los derechos de autor seguirán siendo del autor.

 

Les bases en PDF

Adjunt noticia: PDF icon Download bases_ccif_19_cat.pdf (139.93 KB), PDF icon Download bases_ccif_19_esp.pdf (88.14 KB)