Inici curs d'acollida a l'Esquirol

Curs d'acollida

El dilluns 23 de novembre el Servei d’Acollida i Integració del Consell ha iniciat els nous Cursos d’Acollida al municipi de l’Esquirol, i el 6 d’octubre passat al municipi de Calldetenes.
Aquests cursos, que estan previstos a la Llei d’acollida de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya de 28 d´abril de 2010, i que es concreten al Decret de 18 de novembre de 2014 dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, permeten que les persones estrangeres nouvingudes puguin obtenir un certificat d’acollida quan pugui acreditar coneixement o formació en les competències següents: en competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i en llengua castellana (Mòduls A.1 i A.2), en coneixements laborals bàsics (Mòdul B) i en coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic (Mòdul C).
És per aquest motiu, que el Servei d’Acollida i Integració ha començat aquesta tardor els primers Curos d’Acollida que integren els tres Mòduls que preveu el Decret d’Acollida a l’Esquirol i a Calldetenes. Els cursos tenen una durada de 80 hores: 45 hores de Català Incial amb el suport pedagògic del CNLO, 15 hores de Coneixements laborals bàsics que a càrrec de UGT Osona i 20 hores de  Coneixement de l’entorn a càrrec del propi Servei d’Acollida del Consell. D’aquesta manera els alumnes podran acreditar la formació per obtenir el certificat d’acollida que preveu la Generalitat de Catalunya a través del Decret de 18 de novembre de 2014.
Els dos cursos que finalitzaran a finals de juny del 2016, estan integrats per 28 persones no-catalanoparlants nouvingudes o no alfabetitzades procedents de Marroc, Senegal, Colòmbia, Austràlia, Alemanya, Bolívia, Congo, Brasil i Paraguay i tenen per objectiu promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per assolir una major cohesió social, i són fonamentals per tal de que els nouvinguts puguin regularitzar la seva situació administrativa.
El Serveis d’Acollida i Integració, que porta a terme els cursos amb el suport de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, preveu iniciar més cursos d’Acollida a d’altres municipis d’Osona a principis de 2016.