Incorporació d'un Arquitecte Tècnic a l'Ajuntament de L'Esquirol

L'Esquirol, 1 de març del 2024 - Jordi Miquel, arquitecte tècnic funcionari de carrera de l'Ajuntament de Premià de Dalt, s'afegeix ara al quadre tècnic de l'Ajuntament de L'Esquirol, mitjançant la modalitat de comissió de serveis.

El seu horari serà el dimarts 8:30 a 15:00  i els dijous de 8:30 a 15:00  i 16:00 a 18:00

Les responsabilitats principals que assumirà Jordi Miquel inclouran:

  • Elaborar estudis i informes tècnics en l’àmbit de la seva especialitat, com ara llicències d'obra menor, llicències d'ocupació de via pública, llicències de primera ocupació, informes d’agrupació familiar, informes d’inspecció d’obres, informes de situació urbanística, d’infracció urbanística, d’ocupació de la via pública, certificats de cadastre, d’antiguitat legalitat, entre altres.
  • Gestionar l'atenció ciutadana en qüestions pròpies de la seva competència.
  • Col·laborar en l’elaboració de les ordenances municipals.
  • Dirigir i coordinar les obres corresponents a la seva competència.
  • Mantenir una estreta coordinació amb empreses externes per gestionar eficaçment la seva relació.
  • Supervisar el manteniment i les concessions, assegurant el seu correcte desenvolupament.
  • Determinar les accions necessàries per garantir el manteniment apropiat de la Via Pública.

La incorporació de Jordi Miquel reforça el compromís de l'Ajuntament de L'Esquirol amb la qualitat dels serveis i la millora contínua en la gestió municipal.