Estat d’excepcionalitat per sequera

El Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua ha acordat declarar l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a la unitat d’explotació Capçalera del Ter, a la qual es troba adscrit el nostre municipi.

Això implica una intensificació de les limitacions en el consum d’aigua vigents des de l’entrada en alerta. En aquesta fase d’excepcionalitat es decreta consum màxim per habitant i dia de 230 litres, però el total resultant de litres cal repartir-lo per al consum de boca, per al consum comercial, industrial, ramader i agrícola, és a dir, per a usos domèstics, comercials i econòmics.

Mesures d’aplicació per a tots els municipis en excepcionalitat, independentment de la seva dotació en normalitat:

Reg de zones verdes i jardins, prohibit en general, excepte:

 • Supervivència de plantes i arbres, només de 20h a 8h i mitjançant gota a gota o  regadora
 • Gespa en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, màxim < 450 m3/ha/mes
 • Aigües de pluja recollides en teulades, aigües regenerades. Només en horari de nit, < 450 m3/ha/mes, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells.
 • Reg municipal amb aigües freàtiques, si es demostra que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament, només en horari de nit, < 450 m3/ha/mes, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells
 • Fonts ornamentals i altres elements estètics

Prohibit l’ompliment total o parcial.

 • Només ús mínim de l’aigua en llacs artificials que suportin vida aquàtica.
 • Neteja de carrers, clavegueram, paviments i façanes: Prohibit en general, excepte:

Neteja resultat d’un accident, risc sanitari o seguretat viària.

 • Neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja
 • Aigua regenerada o freàtica, si es demostra que no suposa una reducció de la disponibilitat        d’aigua per a l’abastament, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells.
 • Eliminació de pols i matèria en suspensió:  Prohibit

Ompliment de piscines:

 • Permès el reompliment parcial si es disposa de recirculació.
 • Permès a centres educatius (fins 500 litres)
 • No aplica a piscines amb aigua de mar

Neteja de vehicles:

 • Permesa només en establiments comercials
 • Vehicles comercials per mantenir seguretat persones o animals (transport de menjar, ambulàncies, ...).
 • Usuaris privats: només vidres, llums, miralls, ... mitjançant esponja i galleda

Granges (aigua potable)

 • Quantitats mínimes necessàries per abeurament i neteja animals i neteja del recinte.

Cal tenir present que s’ha d’aplicar també una reducció en el consum d’aigua segons els usos següents, en el nostre cas en la fase d’excepcionalitat:

 • Reg agrícola 40%
 • Usos ramaders 30%
 • Usos industrials 15%
 • Usos recreatius que impliquin el reg 50%
 • Altres usos recreatius 15%

 

Demanem a la població que faci cas a totes aquestes limitacions per tal de no haver d’arribar a l’estat d’emergència, fase en la que les mesures seran molt més restrictives.

L’ACA ha editat un portal web a on es pot adreçar tothom per tenir més informació sobre l’estat de la sequera. També hi ha un apartat de preguntes freqüents on trobarem resposta a moltes qüestions que preocupen a la ciutadania. Hi podem entrar clicant sequera.gencat.cat al navegador.