Els veïns del carrer del Pont escullen la proposta de plataforma única pel carrer i l'Ajuntament inicia la redacció del projecte executiu.

El passat 24 de març es va celebrar la segona sessió informativa entre els veïns i veïnes del carrer del Pont de l'Esquirol i l'Ajuntament que ha donat peu a l'encàrrec per part del consistori a la redacció del projecte executiu de les obres de millora del carrer. En un debat intern durant aquests darrers mesos, els veïns van decidir que el carrer del Pont de l'Esquirol es transformi i passi a ser de plataforma única, sense voreres.

 

A la primera sessió informativa que es va dur a terme el setembre de l'any passat el consistori va plantejar un seguit de propostes donada la particularitat del carrer i la sensibilitat que requereix la definició de qualsevol actuació de modificació urbanística d'un eix tan històric i emblemàtic, i va emplaçar als veïns a un debat per tal de trobar-se de nou amb l'Ajuntament a principis del 2022 i consensuar entre tots una proposta definitiva. Aquesta proposta definitiva de plataforma única es va validar entre tots i ara s'inicia la redacció del projecte executiu que permeti la realització de les obres de millora de tot el carrer. Un projecte que ha de ser consultat i consensuat amb els veïns i que incorpori el màxim de demandes de totes les persones que hi viuen. Durant la redacció del projecte es valoraran tècnicament i econòmicament aspectes importants com el soterrament del cablejat, la renovació de la xarxa d'aigua potable i la conducció de l'aigua pluvial.

La proposta de plataforma única, és a dir, el carrer sense voreres ve condicionada per l'aparcament dels vehicles, la normativa d'accessibilitat i els serveis públics existents: clavegueram, xarxa d'aigua corrent, aigües pluvials, pavimentació i els serveis aeris.

L'estat actual del carrer el Pont és de secció segregada, amb paviment únic amb mal estat, amb mala accessibilitat i compte amb una franja d'aparcament. Les diferents propostes recollides en l'estudi contemplaven canvis en la secció, en l'accessibilitat i en el paviment.

Durant la presentació de l'estudi al setembre i en aquesta segona sessió, molts veïns i veïnes van expressar la seva opinió contrastant les diferents opcions, obrir la possibilitat a no fer cap canvi, buscar solucions alternatives d'aparcament, i valorar el sentit únic de circulació dels vehicles. Durant aquesta segona sessió també es va decidir mantenir el doble sentit de circulació i es va insistir a continuar buscant alternatives d'aparcament.

Veure l'estudi en PDF