Eleccions agràries 2016

El proper 28 de febrer de 2016 de 11:00h a 18:00h, se celebraran les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya. En aquestes eleccions, que hauran de mesurar la representativitat de les diferents organitzacions professionals agràries hi tenen dret a vot totes aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que acreditin la seva condició de professionals del sector agrari.
Aquestes eleccions representen un canvi important respecte d’anteriors comicis que estaven regulats per la Llei 17/1993, derogada per la Llei 17/2014. Alguns canvis significatius són:
- Desapareixen les Cambres Agràries Territorials
- La representativitat s’establirà a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura, respecte del total de vots vàlids, sense cap correcció.
- Es constituiran meses electorals als municipis i entitats municipals descentralitzades amb més de 15 electors al cens. Els municipis amb menys de 15 electors s’agruparan d’acord amb criteris de proximitat geogràfica.
- A partir d’aquestes eleccions, la llei marca en cinc anys el termini entre convocatòries.