El Punt Jove de l'Esquirol tanca per actes vandàlics al local i amenaces a la tècnica municipal de joventut.

L'Ajuntament denuncia els fets ocorreguts als Mossos d'Esquadra i es conjura i persisteix en les accions per revertir l'elevat incivisme que s'ha viscut al poble en aquests darrers mesos.

El passat dilluns 3 d'octubre i després d'alguns mesos sense un espai per acollir el jovent del poble de l'Esquirol, l'Ajuntament va inaugurar i va posar a disposició de tot el jovent el Punt Jove, un nou i ampli espai a la Rectoria de la Parròquia de Santa Maria de Corcó on una tècnica de joventut en gestiona l'encàrrec municipal al voltant de les polítiques públiques de joventut seguint el Pla Local de Joventut 2021-2024 presentat el maig de l'any passat a la sala de la Cooperativa a totes les famílies i joves interessades.

Dos dies després de l'obertura del Punt Jove, el consistori es veu obligat a tancar-lo per uns actes vandàlics perpetrats dins el local i amenaces a la tècnica de joventut, fets comesos per joves menors d'edat del poble que ja han estat denunciats a les autoritats competents.

En aquests darrers mesos el poble ha viscut actes incívics de diferent gravetat: robatori de preses d'escalada a la piscina municipal, de material d'obra pública i privada, accés indiscriminat i prohibit a espais municipals com la piscina, el camp de futbol, el pati de l'escola i la pista de pàdel, accés amb elevat perill per a la seva integritat física a propie tats privades com la fàbrica de Can Quel i l'edifici de La Cooperativa, desperfectes en mobiliari urbà i aspersors de jardins públics, actes vandàlics greus al pati exterior de la llar d'infants municipal, grafitis, sabotatges a les activitats del casal d’estiu, destrosses als accessos del camp de futbol municipal trencant cadenats i tanques i als horts de l'Escola El Cabrerès, etc.

L'Ajuntament, tenint en compte que en la majoria dels fets hi han estat involucrats joves menors d'edat, ha actuat en la mesura que ha cregut oportú i després de tenir coneixement de cadascun dels actes incívics, o bé parlant amb els implicats, amb les seves famílies, o bé acompanyant-los en la reparació de les destrosses.

Els fets ocorreguts el passat dimecres són greus i és per això que el consistori els denuncia i els fa públics mitjançant aquesta nota.