El Pla Camí impulsa l’Escola Bressol l’Esquirol

L'Escola Bressol l'Esquirol ha culminat amb nota alta El Pla Camí i el consistori vol felicitar a les educadores implicades que ho han fet possible: l'Assun, la Iolanda, la Mercè i l'Olga

A iniciativa de la regidora d'educació, la senyora Alba Molas, s'inicià, el març del 2018 a l'Escola Bressol l'Esquirol, un pla de canvi i de millora de la qualitat del treball en equip.

El Pla Camí consistia a observar i actuar a favor de millores concretes en els àmbits del funcionament, la coordinació, les relacions i actituds de tot l'equip humà. Aquest acompanyament l'ha dut a terme la consultora i formadora Encarna Medina, professional amb dilatada experiència en diversos àmbits tant en el privat com en l'administració pública: motivació, lideratge, management i talent.

Al llarg del procés i durant els 9 mesos que es perllongà el treball, l'especialista va poder observar amb gran satisfacció el bon treball que les educadores han assolit gràcies als valors que les uneixen:

RESPECTE, ESCOLTA ACTIVA, AUTOCONTROL, RESPONSABILITAT, FLEXIBILITAT, TRANSPARÈNCIA, SUPORT, SEGURETAT I CREATIVITAT.

La meta definida pel mateix equip és la d'aconseguir treballar en equip de manera satisfactòria, implantant propostes de millora per aconseguir: més implicació, més disponibilitat, motivació, innovació, responsabilitat i suport directiu.

El Pla Camí finalitzà i es presentà a la Regidora i a l'Alcalde, per part de les educadores, amb l'alegria de reconèixer que totes elles havien fet bona feina i sent molt més conscients de quin son els seus talents naturals que ara les defineixen: amb molt més apoderament i il·lusió, entenent que la seva és una gran missió.

Cal també destacar la visió que aquest equip afronta amb esperit optimista i amb el grau d’ambició necessària: esdevenir una escola on s'aposti per l'educació dels valors i on l'infant sigui el protagonista de l'acció educativa. Aconseguir un equip humà implicat en aquesta missió i on la comunicació, la cooperació i la participació amb les famílies sigui el fil conductor.

Les educadores aposten per millorar i enfortir la seva capacitat de treball en equip tenint cada dia i cada hora present: la comunicació activa i positiva, consensuar la feina, compartir i cooperar, i mantenir el respecte com a valor fonamental i compartit per a totes.

 

L'equip d'educadores clausurà la presentació del projecte tot afirmant que: "com a equip assumim, ens responsabilitzem i comprometem amb el camí que encara ens queda per fer juntes". Avui dia l'equip humà de l'escola bressol, coneix i reconeix què significa treballar a favor de la meta del Pla Camí que recordem és: "aprendre a treballar en equip satisfactòriament".

I des de l'Ajuntament volem destacar aquest cas d'èxit com a exemple clar que les transformacions i millores positives, no només són necessàries sinó que són possibles.