El dissabte 18 de juny s'obriran les piscines municipals

PISCINA MUNICIPAL

 • Obertura dissabte dia 18 de juny
 • Tancament diumenge dia 4 de setembre
 • HORARI: de 2/4 d'11 del matí a les 8 del vespre 

ABONAMENTS

Per obtenir l'abonament cal andreçar-se a les oficines de l'Ajuntament i dur una fotografia de l’interessat.

Preus:     

 • De 4  a 13 anys 28’- €
 • De 14  a 17 anys 31’- €
 • De 18 anys o més 56’- €
 • Majors de 65 anys 28’- €
 • Familiar fins a 5 membres 73’- € (sense fotografia)
 • Familiar més de 5  membres 80’- € (sense fotografia)

S’entén per família el matrimoni, parella de fet o pare o mare monoparental amb fills al seu càrrec de fins a 21 anys d’edat i que convisquin al mateix domicili.

NOTES IMPORTANTS:

 • Per accedir a la piscina els menors de 14 anys hauran  d’anar acompanyats d’un adult.
 • El tiquet de 10 entrades només és vàlid per aquesta temporada.