El Consorci d'Osona de Serveis Socials ha obert la convocatòria d'ajuts de subministraments energètics 2022

Els ajuts de subministraments energètics tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials i formin part d’aquesta convocatòria.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

  • Per Internet a través de la web https://ajuts.osonaacciosocial.cat/
  • A l'Ajuntament del municipi (horari d'atenció al públic de l'Ajuntament)
  • Al Consorci d'Osona de Serveis Socials. Edifici Aditòrium (Volumètric) C/ Molí d'en Saborit N/2, 1a planta, porra 3a, 4a, 5a -08500 Vic (horari d'atenció: de dilluns a dijous de 09:00h a 18:00h i divendres de 09:00h a 14:00h)

El termini per presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació, comença el 21 de març i finalitza el 20 d'abril del 2022

El termini per presentar la justificació de l'ajut (comprovants de pagament), finalitza el 15 de juny de 2022.

Les factures han de ser emeses entre el 01/09/2021 i l'actualitat

L'import màxim a sol.licitar en despesses de factures és de 200 €.

Per més informació podeu:

Des de serveis socials us oferim un espai per fer-ho conjuntament i facilitar el tràmit el proper dimarts 29 de març a les 15h a l'Ajuntament de l'Esquirol. Es important que porteu les factures i els rebuts corresponents a la justificació a les de la documentació