El Club Tennis l'Esquirol i l'Ajuntament acorden el trasllat de les pistes de tenis a la zona d'equipaments esportius municipal.

En data 22 de gener de 2024 la Junta Directiva del Club Tennis l'Esquirol va aprovar per unanimitat de tots els seus membres aprovar i acceptar la proposta formal efectuada per l'Ajuntament de l'Esquirol continguda a l'estudi d'opcions pel trasllat de les dues pistes de tenis del club, consistent en la construcció de dues pistes contigües situades a continuació del Pavelló Municipal, en terreny urbà de propietat municipal qualificat com a equipaments comunitaris, esportius i recreatius d'acord amb el POUM vigent de l'Esquirol.

Les obres d'ampliació de l'Institut Escola El Cabrerès que s'inicien aquest any 2024, ocuparan el terreny municipal on hi ha situades les dues pistes de tenis del club i és per aquest motiu i amb la voluntat que l'activitat del club es vegi afectada el menor temps possible, que ambdues entitats han engegat tots els tràmits, acords i convenis pertinents per començar la construcció de les noves pistes de tenis.

Durant aquests darrers mesos l'Ajuntament i el club s'han trobat per anar valorant les set possibles ubicacions per a la construcció de les dues pistes de tenis. També l'Ajuntament ha aprovat en el pressupost municipal del 2024 una partida de 150.000 per a les obres, incloent-hi per a les mateixes una subvenció de 60.000 € i ha iniciat la redacció del projecte executiu d'aquestes.

Aquest dijous 29 de febrer els membres de la Junta del club, el consistori i el redactor del projecte s’han reunit per primer cop per acordar les solucions tècniques adoptades i altres detalls de l’obra. Entre altres qüestions es preveu que la seu del club al carrer Osona es mantingui en peu i que els usuaris de les pistes de tenis puguin accedir i usar els vestidors del pavelló municipal atenent la proximitat entre un equipament i l'altre.

El Club Tennis l'Esquirol compte amb cinquanta anys d'història, 150 associats i una activitat formativa, social i pública destacable. Les actuals instal·lacions en terreny municipal, una pista de tenis és sòl escolar i l'altra pista és equipament esportiu, es van començar a construir l'any 1974 gràcies a l'esforç i treball d'una colla de joves amb ganes de practicar un altre esport diferent dels que aleshores hi havia al poble, i van ser finançades pels ingressos dels socis i per garanties personals d'alguns d'ells.

A la foto de portada: El president del Club Tennis L’Esquirol, Jaume Casadesús i altres membres de la Junta amb Alex Montanyà, alcalde de l’Esquirol i Kiku Hernàndez, 1er tinent d’alcalde i regidor d’esports.