Curs de català inicial a L'Esquirol

Una primera aproximació a la llengua catalana per a persones estrangeres nouvingudes a Osona, a través de l'aprenentatge del català oral.

DADES DELS CURS

  • Període: Del 9 d’abril al 20 de juny de 2024
  • Horari: Dimarts i dijous de 9 a 11 hores
  • Durada: 45 hores
  • Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Esquirol

Aquest curs correspon al Mòdul A1 del Curs d'Acollida que espreveu portar a terme durant el curs 2023/2024

INSCRIPCIONS

NOTA: Aquest curs es portarà a terme si hi ha el quòrum d'alumnat suficient.

Llengua

Interacció

Acollida

Diversitat

Igualtat

Cohesió

Curs necessari per obtenir el certificat de Primera Acollida de la Generalitat de Catalunya i per demostrar l'esforç d'integració