Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'ajudant de brigada

Escut Ajuntament

L'Ajuntament de l'Esquirol necessita cobrir una plaça d'ajudant de brigada. Aquesta contractació es farà a través del programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona. Les principals característiques d'aquesta contractació seran: contracte per obra o servei determinat, durada 6 mesos (màxim), jornada de 37,5 h. És requisit  imprescindible, per poder optar a la plaça, que el candidat estigui a l'atur i ho pugui acreditar.  Els interessats hauran  de presentar una instància, juntament amb la documentació que s'especifica a les bases, a les oficines de l'Ajuntament, com a molt tard el dia 29 de març a les 2 del migdia.

Podeu consultar les bases a l'e-tauler de l'Ajuntament o al document adjunt.

Adjunt noticia: PDF icon Download bases_po.pdf (224.05 KB)