Convocatòria sessió extraordinària del ple. 29 de juny de 2015

Es convoca sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, a celebrar el dilluns 29 de juny de 2015, a les 7 de la tarda.

El lloc on es portarà a terme, serà la Sala de Sessions de la Casa Consistorial