Convocatòria ple extraordinari. 28 d'abril de 2015

Es convoca sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, a celebrar el dia 28 d'abril de 2015, a les 7 del vespre.

El lloc on es portarà a terme, serà la Sala de Plens de la Casa Consistorial

Ordre del dia