Convocatòria ple extraordinari. 27 de juliol 2015

Es convoca sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, a celebrar el dia 27 de juliol de 2015 a les 7 del vespre.
El lloc on es portarà a terme, serà el Saló de Sessions de la Casa Consistorial