CONSELL LOCAL PER LA REPÚBLICA L’ESQUIROL

Carpa informativa:

Dissabte dia 15 a l’Esquirol ( Festa Major, fira de l’Esquirol, Plaça Nova )

Diumenge dia 16 a Cantonigròs ( Festa Major, Plaça Major )

https://consellrepublica.cat

Consell Local per la República L'Esquirol

Atés el resultat de referèndum d’autodeterminació celebrat el passat Primer d’Octubre de 2017.

Atesa la DECLARACIÓ DELS REPRESENTANTS DE CATALUNYA del 10 d’Octubre de 2017.

Les ciutadanes i els ciutadans de l’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera, lliurement inscrits al Consell de la República Catalana, amb el suport de les entitats i dels representants electes del municipi que s’hi vulguin adherir, declaren que es constituiran en Consell Local per la República.

El Consell Local per la República serà una institució lliure i no sotmesa als poders de l’Estat espanyol. I reconeixerà:

  • el Consell per la República com a única institució lliure i sobirana de la República Catalana;
  • la resta de Consells Locals per la República com a institucions lliures i sobiranes en el seu àmbit local amb l’objectiu d’assolir la independència efectiva de Catalunya;
  • formalment el Consell de Govern del Consell per la República com a govern legítim de la República Catalana fins a assolir la independència.

El Consell Local per la República treballarà per la implementació en l’àmbit local de plans d’actuació que es defineixin a fi i efecte de:

  • recuperar efectivament la sobirania de les nostres institucions ara sota el control de l’Estat espanyol;
  • fer efectiva la independència de la República Catalana;
  • dotar de les eines democràtiques que apoderin la ciutadania i li cedeixin el protagonisme en la construcció del nou Estat;
  • i culminar l’aprovació de la Constitució Catalana.

A partir d’aquest moment declarem el nostre municipi Territori Lliure i Sobirà, que es governarà per aquest Consell Local per la República.

Totes les ciutadanes i els ciutadans del municipi de l’Esquirol que volen participar en la construcció de la República s’inscriuran en el Registre Ciutadà del Consell per la República Catalana i constitueixen el cens del Consell per la República de l’Esquirol, que avui consta provisionalment de 79 ciutadanes i ciutadans.

Donem suport i demanem la col·laboració i implicació a totes les institucions, entitats i col·lectius que treballen pel mateix objectiu: el ple funcionament de la República Catalana independent.

L’Esquirol, juliol 2020