Comunicat de l'Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus de Catalunya ha emès un comunicat pels ajuntaments.

El servei de recollida de residus és un servei essencial i per tal de poder garantir el seu correcte desenvolupament RRO està prenent mesures per prevenir el contagi i la seguretat laboral dels seus treballadors. Es prega a l’Ajuntament que es comuniqui a la població els 2 següents punts:

1. Tota la població ha de dipositar COMPRESES, BOLQUERS, MOCADORS i tots els residus d’higiene personal en bosses ben tancades i resistents, és recomanable utilitzar dues bosses.
2. Seguir les recomanacions de l’Agència Catalana de Residus sobre la recollida dels residus domiciliaris per confinament pel COVID-19 que s’adjunta a continuació:

RECOMANACIONS SOBRE LA RECOLLIDA DELS RESIDUS DOMICILIARIS PER CONFINAMENT PEL COVID-19

A l’habitació del pacient o confinat hi ha d’haver un cubell específic, preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura.

El material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta o en confinament i els seus cuidadors (guants, mocadors, mascaretes), l'EPI del personal sanitari (excepte ulleres i màscara) i qualsevol altre residu del pacient o confinat, s'ha d'eliminar al cubell específic disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura.

La bossa de plàstic on es dipositi ha de tenir tancament hermètic i tancar-se abans de treure de l'habitació. La mascareta i les ulleres s'han de retirar fora de l'habitació del pacient o confinat, on també hi haurà un recipient a aquest efecte, de característiques similars a les descrites anteriorment i amb bossa de plàstic de tancament hermètic.

Després de cada dipòsit de residus en aquestes bosses (que anomenem bosses tipus 1) aquestes s’hauran de tancar i gestionar d’acord amb el que s'indica a continuació.

La bossa tipus 1, amb els residus anteriors, podrà anar amb la fracció resta o rebuig dels residus domèstics sempre que estigui tancada hermèticament i introduïda en una altra bossa tancada hermèticament (que anomenem bossa tipus 2).

La bossa tipus 2 es gestionarà exclusivament amb la fracció resta, estant totalment prohibit dipositar-la en les altres fraccions de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil).

Podeu imprimir el comunicat descarregar-vos següent document:

Adjunt noticia: PDF icon Download recomanacions_sobre_la_recollida_de_residus_per_prevenci_del_covid-19_rro_1.pdf (83.98 KB)