Cloenda del Mòdul de Català Inicial del Curs d’Acollida de l’Esquirol organitzat pel Consell Comarcal d’Osona

El dia 20 de juny els alumnes del Curs d’Acollida de l’Esquirol, que promou el Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona a l’Esquirol, van acabar el primer Mòdul del Curs, el Mòdul de Català Inicial de 45 hores, que tenia per objectiu final comprendre paraules i frases per a la comunicació quotidiana per poder mantenir una conversa senzilla i instantània i dominar vocabulari i expressions bàsiques

El Curs d’Acollida, que continuarà al setembre, compta també amb el Mòdul de Coneixement de la societat catalana i de l’entorn (Mòdul C) de 25 hores que té per objectiu conèixer els trets fonamentals de Catalunya, comarca i municipi en aspectes demogràfics, geogràfics, històrics, de serveis públics, de drets i deures, de civisme, culturals i lingüístics i el Mòdul de coneixements laborals bàsics o Mòdul B (que es fa conjuntament amb el SOC) de 15 hores, que té per objectiu donar uns coneixements bàsics per a fer possible la plena efectivitat de llurs drets i deures laborals, tant per a l’accés al món laboral com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional, i també conèixer els serveis comarcals i eines per la recerca d’ocupació

Al Curs d’Acollida, que va destinat als estrangers nouvinguts al municipi, hi han inscrits 13 alumnes procedents de països tan diversos com Marroc, USA, Eslovàquia, Colòmbia i Hondures, que han assolit els coneixements del primer Mòdul de Català Inicial perfectament, s’han mostrat molt satisfets dels coneixements adquirits  i tenen moltes ganes de poder continuar el Curs d’acollida pel setembre.

El Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona aquest 2018 també està portant a terme un Curs d’Acollida a Roda de Ter.

Els Cursos d’Acollida que s’emparen amb la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i del seu posterior Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, són fonamentals per tal que els nouvinguts es puguin desenvolupar amb autonomia en la societat d’acollida i per tal que puguin regularitzar la seva situació administrativa i obtenir el certificat de primera acollida que atorga la Generalitat de Catalunya.

La fotografia és de la Cloenda del Mòdul de Català Inicial amb part dels alumnes, els organitzadors del Consell i la regidora d’educació de l’Ajuntament de l’Esquirol Alba Molas i Rifà.