Canvi de nom del municipi: L'Esquirol – Santa Maria de Corcó

El 4 de juny de 2014 la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va procedir a l'anotació en el Registre d'ens locals de Catalunya, la dada relativa al nom del municipi de Santa Maria de Corcó, que passava a denominar-se l'Esquirol.

Afortunadament, la majoria d'institucions catalanes, espanyoles i també europees han ja actualitzat en les seves bases de dades el canvi de denominació del municipi. Malgrat això, i passats més de 4 anys, encara veiem moltes empreses, webs i organismes que segueixen utilitzant el nom antic. Sovint per la falta d'actualització de les seves bases de dades.

Us volem informar que, l'Ajuntament va treballar, i continua fent-ho, perquè s'actualitzi aquesta informació però malauradament és molt lent. Tenim com a exemple el cas de Correos de España, on fa més de dos anys, la directora d'informàtica de Madrid ens va confirmar que s'havia efectuat el canvi de denominació. En canvi però, hi ha sucursals que per no haver fet l'actualització de la seva base de dades els hi continua apareixent l'antic nom.

És per aquest motiu, que us demanem la vostra col·laboració i, en cas que detecteu la utilització del nom de Santa Maria de Corcó, ens ho comuniqueu per correu electrònic a l'Ajuntament (lesquirol@diba.cat), fent una captura de pantalla d'aquesta anomalia. D'aquesta manera podrem enviar a l'empresa en qüestió la sol·licitud perquè actualitzin i facin el canvi de denominació.

Continuarem treballant per realitzar aquest canvi de forma global. Gràcies per la vostra comprensió i ajuda.

Joan Pons Punti
Regidor d'Hisenda i adjunt a l'Alcaldia